Voorwaarden

1. Uw gegevens

Voer uw zakelijk e-mailadres in bij uw aanmelding. E-mailadressen zoals gmail en hotmail worden niet geaccepteerd. Alle correspondentie verloopt via uw zakelijke e-mailadres.

Om er voor te zorgen dat u een maximaal rendement haalt uit uw eventuele 1-op-1 gesprekken, delen wij het antwoord op de vraag "Welke vragen wilt u graag beantwoord krijgen tijdens dit evenement" met uw gesprekspartner.

Uw NAW-gegevens worden na het congres aan alle betrokken businesspartners beschikbaar gesteld. Uw e-mailadres wordt alleen beschikbaar gesteld aan de businesspartners met wie u een 1-op-1 gesprek heeft gepland. Heeft u hier bezwaar tegen, neem dan s.v.p. contact met ons op via participants@heliview.nl.

2. Prijs en betalingsvoorwaarden

Als eindgebruiker aan het event deelnemen

Deelname aan Fleet Mobility Live is voor eindgebruikers kosteloos, op voorwaarde dat Heliview Conferences & Training BV een compleet ingevuld inschrijfformulier ontvangt en u voldoet aan de volgende criteria:

  • U voldoet aan de doelgroepomschrijving, zoals beschreven op deze website
  • U bent werkzaam bij een eindgebruikersorganisatie met meer dan 20 medewerkers
  • U vult het formulier inclusief vragen volledig in

Als aanbieder aan het event deelnemen

Leveranciers, consultants, werving en selectie consultants of pr/reclamebureaumedewerkers op het gebied van Fleetmanagement en/of verwante terreinen kunnen als deelnemer bij het event aanwezig zijn vanaf 14:30 uur

Wilt u Fleet Mobility Live de gehele dag bijwonen? Dan kunt u als deelnemer bij het event aanwezig zijn tegen betaling van € 645,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief documentatie, verfrissingen en lunch. Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen, sturen wij u een factuur. Het deelnamebedrag dient binnen 14 dagen en altijd voor aanvang van het event betaald te zijn.

Als pers kosteloos deelnemen aan dit event

Alleen pers (journalisten) van, voor Heliview of het Event, relevante media kunnen kosteloos deelnemen aan dit event. Wanneer u als pers in aanmerking komt voor kosteloze deelname aan dit event bent u uitgesloten van deelname aan de 1-op-1 gesprekken met onze businesspartners.   

3. Registratievoorwaarden

Aan dit event kunt u, als u voldoet aan de voorwaarden, alleen kosteloos deelnemen bij voorregistratie. Op de dag zelf kunt u zich alleen aanmelden als betalende deelnemer. De kosten bedragen dan €645,- (excl BTW).

4. Annuleringsvoorwaarden

Wanneer u zich heeft aangemeld voor het congres, maken wij als organisator directe kosten voor uw congresdeelname. Wij hanteren daarom de volgende annuleringsvoorwaarden:

Kosteloze deelname:

Tot 14 dagen voor het event is annuleren geheel kosteloos. Annuleert u binnen 14 dagen voor het event of bent u niet aanwezig, dan brengen wij u een kleine vergoeding van €99,- (excl BTW) voor de gemaakte kosten in rekening. Vervanging door een collega is toegestaan mits deze collega een gelijkwaardige functie heeft. Deze voorwaarde geldt niet voor de pers.

Betalende deelname:

Tot 14 dagen voor het event is annuleren geheel kosteloos. U ontvangt dan een creditfactuur voor de door ons gefactureerde € 645,-. Annuleert u binnen 14 dagen voor het event of bent u op niet aanwezig (no-show), dan brengen wij u een vergoeding van € 99,- in rekening als tegemoetkoming in de door ons gemaakte kosten. U ontvangt dan een creditfactuur van € 546,-. Vervanging door een collega is altijd toegestaan. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Deelname branchemiddag

Wanneer u zich afmeldt, ontvangt u een creditfactuur voor de eerder door ons gefactureerde € 49,95. Wanneer u zich niet afmeldt, dan bent u het volledige factuurbedrag verschuldigd. Vervanging door een collega is altijd toegestaan. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Wilt u annuleren neem dan contact op met onze afdeling Deelnemers Delivery & Service: +31 (0)76 - 548 40 20.

5. Toegangsbewijs

Na goedkeuring van uw aanvraag voor dit event versturen wij u het toegangsbewijs. U ontvangt dan ook de routebeschrijving van ons. Meldt u zich enkele dagen voor het event aan, dan ontvangt u uiterlijk één dag voor dit event per e-mail uw toegangsbewijs met routebeschrijving.

Auteur: Heliview Conferences & Training B.V. 
Laatst bijgewerkt op: 04-01-2018