Fleet Mobility Live 2020

Hét event voor uw mobiliteitstransitie

12 mei 2020 | NBC | Nieuwegein

Voorwaarden


1. Uw gegevens

Voer altijd uw zakelijk e-mailadres in bij uw aanmelding. E-mailadressen van bijvoorbeeld Gmail en Hotmail worden niet geaccepteerd. Alle correspondentie verloopt alleen via uw zakelijk e-mailadres.

Om er voor te zorgen dat u een maximaal rendement haalt uit uw 1-op-1 gesprekken, delen wij het antwoord op de vraag “Welke vragen wilt u graag beantwoord krijgen op dit congres” met uw potentiële gesprekspartners.

Uw voornaam, tussenvoegsel, achternaam, aanhef, titel voor, titel na, functie, en bedrijfsgegevens worden met de businesspartners van het congres gedeeld in de vorm van een deelnemerslijst. Uw e-mailadres wordt uitsluitend in de volgende gevallen met de betreffende businesspartners gedeeld voor persoonlijke benadering:

  • U heeft een 1-op-1 gesprek met de businesspartner gepland op het congres;
  • U heeft deelgenomen aan een sessie waarbij uw aanwezigheid is gescand bij het binnenkomen of verlaten van de sessie.

Bij het inplannen van de 1-op-1 gesprekken met een businesspartner is het mogelijk collega’s toe te voegen aan de afspraak. Om dit mogelijk te maken worden uw voornaam, tussenvoegsel, achternaam en bedrijfsnaam getoond in een zoekvenster aan de andere deelnemers.

Mogelijk ontvangt u voor het congres sms-berichten met daarin praktische informatie met betrekking tot het congres, zoals bereikbaarheid van de locatie. Bij de registratie ontvangt u een welkomst sms met o.a. een link naar uw persoonlijke programma. Ook tijdens het congres kunt u sms-berichten ontvangen m.b.t. uw persoonlijk programma. Het ontvangen van deze sms-berichten kunt u na ontvangst van de welkomst sms uit- of aanzetten in de EventManager.

Tot slot stemt u, door deelname aan dit congres, ermee in dat Heliview Conferences & Training uw e-mailadres mag delen met derde partijen zoals Google, Bing en Social Media kanalen zoals Facebook en LinkedIn ten behoeve van advertentiedoeleinden. Het e-mailadres zal eerst door de derde partijen geanonimiseerd worden voordat het gebruikt wordt. Dit zal enkel worden gedaan bij volgende edities van vergelijkbare congressen en/of trainingen. Deze gegevens zullen bij derde partijen tot maximaal 90 dagen bewaard blijven.

Bezwaar

Heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden, neem dan contact op via participants@heliview.nl

2. Prijs en betalingsvoorwaarden

Als eindgebruiker kosteloos aan het event deelnemen
Deelname aan dit event is kosteloos voor eindgebruikers. Aan kosteloze deelname worden onderstaande voorwaarden gesteld:

  • U voldoet aan de doelgroepomschrijving, zoals beschreven op deze website;
  • U bent werkzaam bij een eindgebruikersorganisatie met minimaal 20 FTE;
  • U vult het formulier inclusief vragen volledig in;
  • U staat open voor twee korte 1-op-1 gesprekken met senior afgevaardigden van onze businesspartners (deze gesprekken vinden voornamelijk plaats tijdens de pauzes);
  • U staat open om uw badge te laten scannen bij een sessie waar uw aanwezigheid wordt geregistreerd bij het binnenkomen of verlaten van de sessie.

Onder eindgebruikers verstaan wij professionals die binnen zijn/haar eigen organisatie verantwoordelijk is voor mobiliteit van eigen medewerkers.

Onder aanbieders verstaan wij o.a. maar niet uitsluitend professionals die werkzaam zijn bij een organisatie die een product of dienst op het gebied van mobiliteit levert.

Gedurende het Fleet Mobility Live event kunt u kosteloos gebruik maken van de aangeboden
cateringfaciliteiten. Indien van toepassing is parkeren voor eigen rekening.

Als aanbieder betaald aan het event deelnemen (de gehele dag)
Medewerkers van leveranciers, adviesbureaus, pr/reclamebureaus en werving- & selectiebureaus of
zelfstandige consultants op het gebied van het eventonderwerp en/of verwante terreinen, kunnen
alleen de gehele dag deelnemen aan het event tegen betaling van € 645,- (excl. BTW) per persoon.
Dit bedrag is inclusief documentatie, verfrissingen en lunch. Nadat wij uw aanmelding hebben
ontvangen, sturen wij u een factuur. Het deelnamebedrag dient binnen 14 dagen en altijd voor
aanvang van het event betaald te zijn.

Als aanbieder kosteloos aan het event deelnemen (branchemiddag)
Tijdens Fleet Mobility Live hebben medewerkers van leveranciers, adviesbureaus, pr/reclamebureaus
en werving- & selectiebureaus of zelfstandige consultants op het gebied van het eventonderwerp
en/of verwante terreinen, de mogelijkheid om een gedeelte van het event te bezoeken. Dit kan
tijdens de voor hen speciaal georganiseerde branchemiddag. Vanaf 15:00 uur is men welkom om te netwerken met andere branchegenoten. Deelname aan de branchemiddag is kosteloos.

Als pers kosteloos deelnemen aan dit event
Alleen pers (journalisten) werkzaam bij voor Heliview dan wel het Fleet Mobility Live Event en relevante media bedrijven, kunnen kosteloos deelnemen aan dit event. Wanneer u als pers in aanmerking komt voor kosteloze deelname aan dit event bent u uitgesloten van deelname aan de 1-op-1 gesprekken met onze businesspartners.

3. Registratievoorwaarden

Aan dit event kunt u, als u voldoet aan de voorwaarden, alleen kosteloos deelnemen bij
voorregistratie. Op de dag van het event zelf kunt u zich alleen aanmelden als betalende deelnemer.
De kosten bedragen dan € 645,- (excl BTW).

4. Annuleringsvoorwaarden

Wanneer u zich heeft aangemeld voor het Fleet Mobility Live Event , maken wij als organisator
directe kosten voor uw eventdeelname. Wij hanteren daarom de volgende
annuleringsvoorwaarden:

Kosteloze deelname als eindgebruiker:
Tot 14 dagen voor het event is annuleren geheel kosteloos. Annuleert u binnen 14 dagen voor het
event of bent u op de dag van het event niet aanwezig (no-show), dan brengen wij u een kleine
vergoeding van € 99,- (excl BTW) voor de gemaakte kosten in rekening. Vervanging door een collega
is toegestaan mits deze collega voldoet aan de gestelde inschrijfvoorwaarden. Deze voorwaarde geldt niet voor de pers.

Betalende deelname als aanbieder:
Tot 14 dagen voor het congres brengen wij voor uw annulering een kleine vergoeding van €99,- voor gemaakte kosten in rekening. U ontvangt dan binnen 14 dagen een creditfactuur. Annuleert u binnen 14 dagen voor het congres of bent u op de congres niet aanwezig (no-show), dan brengen wij het volledige aankoopbedrag in rekening. Vervanging door een collega is altijd toegestaan. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Wilt u annuleren neem dan contact op met onze afdeling Participants Service: telefonisch via +31
(0)76 – 548 40 20 en per e-mail via participants@heliview.nl.

5. Toegangsbewijs

Na goedkeuring van uw aanvraag voor het Fleet Mobility Live Event ontvangt u het toegangsbewijs
inclusief de routebeschrijving. Meldt u zich enkele dagen voor het event aan, dan ontvangt u uiterlijk
één dag voor het Fleet Mobility Live Event uw toegangsbewijs inclusief de routebeschrijving.

6. Wijzigingen

Heliview Conference & Training B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de voorwaarden voor deelname.

Auteur: Heliview Conferences & Training BV
Laatst bijgewerkt op: 16-12-2019