Fleet Mobility Live 2019

Hét event voor uw mobiliteitstransitie

21 mei 2019 | NBC | Nieuwegein

Voorwaarden


1. Uw gegevens

Voer altijd uw zakelijk e-mailadres in bij uw aanmelding. E-mailadressen van bijvoorbeeld een Gmail of een Hotmail account worden niet geaccepteerd. Alle correspondentie verloopt via uw zakelijke e-mailadres.

Om er voor te zorgen dat u een maximaal rendement haalt uit uw eventuele 1-op-1 gesprekken, delen wij het antwoord op de vraag “Welke vragen wilt u graag beantwoord krijgen op dit event” met uw potentiële gesprekspartner.

Uw zakelijke NAW-gegevens, geslacht, functie en zakelijk telefoonnummer worden na het event aan
alle betrokken businesspartners beschikbaar gesteld in een deelnemerslijst. Uw e-mailadres wordt
alleen beschikbaar gesteld aan de businesspartners met wie u een 1-op-1 gesprek heeft gepland.
Deze deelnemerslijst kan worden verrijkt met data die wordt verzameld met behulp van de scanners
die controleren bij welke “keynote” of “break-out” u aanwezig bent geweest. Mogelijk ontvangt u
net voor het event sms-berichten met daarin praktische informatie met betrekking tot het event.
Ook tijdens het event kunt u sms-berichten met betrekking tot het event ontvangen; dit kunt u
echter te allen tijde na ontvangst van de welkom-sms in de EventManager uitzetten. , Tot slot stemt
u door deelname aan het Fleet Mobility Live event in met het feit dat Heliview uw geanonimiseerde
e-mailadres mag delen met derde partijen zoals Google, Bing of overige social media partijen, ten
behoeve van advertentiedoeleinden. Uw geanonimiseerde e-mailadres wordt alleen gedeeld bij
volgende edities van het Fleet Mobility Live event of vergelijkbare events en/of congressen. De
gegevens blijven voor een periode van maximaal 90 dagen bij eerder genoemde partijen bewaard.

Bezwaar
Heeft u bezwaar tegen bovenstaande items, neem dan s.v.p. contact met ons op
via participants@heliview.nl.

2. Prijs en betalingsvoorwaarden

Als eindgebruiker kosteloos aan het event deelnemen
Deelname aan dit event kost € 99,- (excl. BTW) voor eindgebruikers en € 645,- (excl. BTW) voor
aanbieders die de gehele dag het Fleet Mobility Live event willen volgen.. Onder bepaalde
voorwaarden kunnen senior professionals, werkzaam bij een eindgebruikersorganisatie, kosteloos
deelnemen. Aan kosteloze deelname worden onderstaande voorwaarden gesteld:

  • U voldoet aan de doelgroepomschrijving, zoals beschreven op deze website
  • U bent werkzaam bij een eindgebruikersorganisatie met meer dan 20 medewerkers
  • U vult het formulier inclusief vragen volledig in
  • U staat open voor minimaal twee korte 1-op-1 gesprekken met senior afgevaardigden van onze businesspartners (Deze gesprekken vinden voornamelijk plaats tijdens de pauzes).

Gedurende het Fleet Mobility Live event kunt u kosteloos gebruik maken van de aangeboden
cateringfaciliteiten. Indien van toepassing is parkeren voor eigen rekening.

Als eindgebruiker zonder 1-op-1 gesprekken aan het event deelnemen
Wilt u geen 1-op-1 gesprekken voeren tijdens het event maar voldoet u wel aan bovengenoemde
voorwaarden voor een eindgebruiker? Dan kunt u deelnemen aan het event voor een bedrag van
€ 99,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief documentatie, verfrissingen en lunch. Nadat wij
uw aanmelding hebben ontvangen, sturen wij u een factuur. Het deelnamebedrag dient binnen 14
dagen en altijd voor aanvang van het event betaald te zijn.

Als aanbieder betaald aan het event deelnemen (de gehele dag)
Medewerkers van leveranciers, adviesbureaus, pr/reclamebureaus en werving- & selectiebureaus of
zelfstandige consultants op het gebied van het eventonderwerp en/of verwante terreinen, kunnen
alleen de gehele dag deelnemen aan het event tegen betaling van € 645,- (excl. BTW) per persoon.
Dit bedrag is inclusief documentatie, verfrissingen en lunch. Nadat wij uw aanmelding hebben
ontvangen, sturen wij u een factuur. Het deelnamebedrag dient binnen 14 dagen en altijd voor
aanvang van het event betaald te zijn.

Als aanbieder kosteloos aan het event deelnemen (branchemiddag)
Tijdens Fleet Mobility Live hebben medewerkers van leveranciers, adviesbureaus, pr/reclamebureaus
en werving- & selectiebureaus of zelfstandige consultants op het gebied van het eventonderwerp
en/of verwante terreinen, de mogelijkheid om een gedeelte van het event te bezoeken. Dit kan
tijdens de voor hen speciaal georganiseerde branchemiddag. Vanaf 14:30 uur is men welkom om te
netwerken met andere branchegenoten. Deelname aan de branchemiddag is kosteloos.

Als pers kosteloos deelnemen aan dit event
Alleen pers (journalisten) werkzaam bij voor Heliview danwel het Fleet Mobility Live Event, relevante media bedrijven, kunnen kosteloos deelnemen aan dit event. Wanneer u als pers in aanmerking komt voor kosteloze deelname aan dit event bent u uitgesloten van deelname aan de 1-op-1 gesprekken met onze businesspartners.

3. Registratievoorwaarden

Aan dit event kunt u, als u voldoet aan de voorwaarden, alleen kosteloos deelnemen bij
voorregistratie. Op de dag van het event zelf kunt u zich alleen aanmelden als betalende deelnemer.
De kosten bedragen dan € 645,- (excl BTW).

4. Annuleringsvoorwaarden

Wanneer u zich heeft aangemeld voor het Fleet Mobility Live Event , maken wij als organisator
direct(e?) kosten voor uw eventdeelname. Wij hanteren daarom de volgende
annuleringsvoorwaarden:

Kosteloze deelname als eindgebruiker:
Tot 14 dagen voor het event is annuleren geheel kosteloos. Annuleert u binnen 14 dagen voor het
event of bent u op de dag van het event niet aanwezig (no-show), dan brengen wij u een kleine
vergoeding van € 99,- (excl BTW) voor de gemaakte kosten in rekening. Vervanging door een collega
is toegestaan mits deze collega voldoet aan de gestelde inschrijfvoorwaardenDeze voorwaarde geldt
niet voor de pers.

Betalende deelname als eindgebruiker
Tot 14 dagen voor het event is annuleren geheel kosteloos. U ontvangt dan een creditfactuur voor de
door ons gefactureerde € 99,-. Annuleert u binnen 14 dagen voor het event of bent u op de dag van
het event niet aanwezig (no-show), dan brengen wij u een vergoeding van € 99,- in rekening als

tegemoetkoming in de door ons gemaakte kosten. Het bedrag is gelijk aan de deelnamekosten en
geeft u automatisch geen recht op restitutie. Vervanging door een collega is toegestaan mist deze
collega voldoet aan de gestelde inschrijfvoorwaarden.

Betalende deelname als aanbieder:
Tot 14 dagen voor het event is annuleren geheel kosteloos. U ontvangt dan een creditfactuur voor de
door ons gefactureerde € 645,-. Annuleert u binnen 14 dagen voor het event of bent u op de dag van
het event niet aanwezig (no-show), dan brengen wij u een vergoeding van € 99,- in rekening als
tegemoetkoming in de door ons gemaakte kosten. U ontvangt dan een creditfactuur van € 546,-.
Vervanging door een collega is altijd toegestaan.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Wilt u annuleren neem dan contact op met onze afdeling Participants Service: telefonisch via +31
(0)76 – 548 40 20 en per e-mail via participants@heliview.nl.

5. Toegangsbewijs

Na goedkeuring van uw aanvraag voor het Fleet Mobility Live Event ontvangt u het toegangsbewijs
inclusief de routebeschrijving. Meldt u zich enkele dagen voor het event aan, dan ontvangt u uiterlijk
één dag voor het Fleet Mobility Live Event uw toegangsbewijs inclusief de routebeschrijving.

6. Wijzigingen

Heliview Conference & Training B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de voorwaarden voor deelname.

Auteur: Heliview Conferences & Training BV
Laatst bijgewerkt op: 10-12-2018